07939321611

Testimonials

 • Tatler Magazine

  View Testimonial
 • Brides Magazine

  View Testimonial
 • Kanya King MBE MOBO Founder

  View Testimonial
 • Suzanne Neville

  View Testimonial
 • Sarah Haywood

  View Testimonial
 • Mark Niemierko

  View Testimonial
 • Claridges Luxury

  View Testimonial
 • Elizabeth Arden

  View Testimonial
 • Alex McMurrough

  View Testimonial
 • Katie Derham Client

  View Testimonial
 • Lindsay Buck Client

  View Testimonial
 • Shan Client

  View Testimonial

Appointments Now Available in Central London.

New studio on South Molton Street